Menu Zamknij

Szanowni Państwo,  

imieniu zespołu „Gdy Nauka jest Kobietą” pod kierownictwem JM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej zapraszamy do udziału w konferencji naukowej z cyklu „Laboratorium kobiet UAM” pt. “Zostanę Noblistką. Kobiety w naukach ścisłych”, Konferencja odbędzie się 7 listopada 2023 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Konferencje w ramach cyklu “Laboratorium Kobiet” organizowane są od 2018 roku http://gdynaukajestkobieta.amu.edu.pl/ a celem tych spotkań jest docenienie roli i osiągnieć kobiet w nauce oraz diagnoza sytuacji i wyzwań, przed którymi stoją współczesne badaczki.   

VI. Laboratorium Kobiet poświęcone będzie sytuacji kobiet w naukach ścisłych. Termin spotkania jest szczególny, bowiem 7 listopada przypada rocznica urodzin Marii Skłodowskiej – Curie (1867) oraz rocznica przyznania tej wielkiej Uczonej samodzielnej Nagrody Nobla z chemii za odkrycie polonu i radu (1911).  

W sposób szczególny pragniemy zastanowić się nad sytuacją studentek, doktorantek i badaczek pracujących w szeroko rozumianych naukach ścisłych. Będziemy rozmawiać o ich sukcesach, codzienności i barierach, jakie stoją na drodze harmonijnego rozwoju kariery naukowej i życia osobistego a także o skutecznych strategiach prorównościowych w środowisku akademickim.   

Organizatorzy

Zespół “Gdy Nauka jest Kobietą” UAM 

Wydział Fizyki UAM 

Wydział Matematyki i Informatyki UAM 

Wydział Chemii UAM 

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska -Kołaczyk
Dr hab. prof. UAM Romana Gołębiewski
Dr hab. prof. UAM Krzysztof Dyczkowski
Prof. dr hab. Maciej Kubicki
Dr hab. prof. UAM Iwona Chmura-Rutkowska
Dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka Sobiech
Dr hab. prof. UAM Ewa Banachowicz
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Kryszczyńska
Dr prof. UAM Edyta Juskowiak
Dr hab. prof. UAM Tomasz Pospieszny
Prof. dr hab. Grażyna Gajewska
Dr hab. prof. UAM Maciej Michalski
Dr hab. prof. UAM Iwetta Andruszkiewicz
Dr hab. prof. UAM Grażyna Strnad
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Kiełkiewicz – Janowiak
Dr hab. prof. UAM Aneta Woźniak-Braszak
Dr Aleksandra Bocheńska

Komitet organizacyjny

Dr hab. prof. UAM Iwona Chmura-Rutkowska
Dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka Sobiech
Dr hab. prof. UAM Ewa Banachowicz
Dr prof. UAM Edyta Juskowiak
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Kryszczyńska
Dr hab. prof. UAM Tomasz Pospieszny
Mgr Katarzyna Wala
Mgr Magdalena Raszeja-Domańska
Mgr Małgorzata Koźlarek
Dr Anna Stachowiak anna.pankowska@amu.edu.pl
Mgr Paulina Dawid paulina.dawid@amu.edu.pl

PATRONATY

Rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska  

Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska 

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce  

Polskie Towarzystwo Chemiczne 

Polskie Towarzystwo Fizyczne  

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 

Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM 

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM  

Rzecznik Praw i Wolności Akademickich UAM – prof. dr hab. Robert Kmieciak   

Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami UAM – mgr Anna Rutz 

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa Centrum Szyfrów Enigma  

Fundacja Muzeum Historii Kobiet